Tài Chính Online
KHÁCH HÀNG ĐÃ NHẬN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
1681412
Giai dap thac mac

vay tin dung

Trang Chủ> Tin tức tài chính> Chi tiết tin tức

Chế độ dưỡng sức sau khi nghỉ thai sản

Ngày cập nhật: 16/10/2013

Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bà Lương Thị My Âu (luongthimiaubl@....) sinh mổ ngày 28/2/2013, nghỉ thai sản đến ngày 28/8/2013 thì đi làm lại. Ngày 29/8/2013, do sức khỏe còn yếu nên bà Âu làm đơn xin nghỉ dưỡng sức từ ngày 30/8/2013 đến ngày 5/9/2013 (7 ngày) và được cơ quan BHXH duyệt thanh toán chi dưỡng sức 7 ngày.

Vừa qua đoàn kiểm tra việc chi trả chế độ BHXH tại đơn vị bà Âu đã yêu cầu đơn vị thu hồi lại toàn bộ số tiền đã chi nghỉ dưỡng sức cho bà, lý do là đơn vị có trả lương cho bà vào những ngày BHXH đã chi trả.

Theo bà Âu, BHXH chỉ thu hồi tiền nghỉ dưỡng sức của bà vào những ngày làm việc, còn ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 2/9 là ngày bà được nghỉ và được cơ quan BHXH chi trả.

Bà Âu hỏi, thời gian nghỉ dưỡng sức có tính cả ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ không? Việc thu hồi toàn bộ