Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải

Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải mới nhất ngày hôm nay 05/12/2023

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Vàng miếng SJC 7.250.000 7.360.000
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 6.178.000 6.288.000
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo 6.183.000 6.288.000
Vàng 999.9 6.140.000 6.260.000
Vàng 99.9 6.130.000 6.250.000