Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải

Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải mới nhất ngày hôm nay 24/05/2024

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Vàng miếng SJC 8.555.000 8.750.000
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 7.398.000 7.548.000
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ 7.403.000 7.548.000
Kim Gia Bảo đồng xu 7.403.000 7.548.000
Vàng 999.9 7.345.000 7.525.000
Vàng 99.9 7.335.000 7.515.000