Giá vàng Kim Long

Bảng giá vàng Kim Long mới nhất ngày hôm nay 24/05/2024

Sản phẩm Nhãn Loại Giá mua Giá bán
Nhẫn trơn & Ép vỉ 9999 999
Nhẫn trơn & Ép vỉ 9999 999
Nữ trang Kim Long KL24K 990
Nữ trang (Sáp) KL24K 985
Nữ trang công ty KL 610
Nữ trang công ty KL 600