Giá vàng Kim Tín

Bảng giá vàng Kim Tín mới nhất ngày hôm nay 24/05/2024

Loại Giá mua Giá bán
VÀNG KIM TÍN - 999,9(24K)
72,520,000
75,380,000
VÀNG SJC (Nhà nước Cấp phép KDVM cho Kim Tín số: 59 GP-NHNN) - 999,9 (24K)
84,720,000
87,580,000
Thế giới - 999,9 (24K)
70,000,000
72,000,000
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 41,6 (10K)
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 58,5 (14K)
38,590,000
41,730,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
49,480,000
51,860,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 58,5 (14K)
38,590,000
40,670,000
Trang sức vàng trắng Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
49,480,000
50,480,000
Trang sức Công nghệ đúc Italy - 75 (18K)
41,330,000
Trang sức Công nghệ đúc Korea - 75 (18K)
41,330,000
Platin - 950
49,660,000