Giá vàng mi hồng

Bảng giá vàng mi hồng mới nhất ngày hôm nay 05/12/2023

Loại Giá mua Giá bán
SJC
72,700,000
73,300,000
999
60,800,000
61,600,000
985
59,800,000
60,800,000
980
59,500,000
60,500,000
950
57,300,000
0
750
42,100,000
43,600,000
680
37,300,000
38,300,000
610
36,300,000
37,300,000