Giá vàng mỹ ngọc

Bảng giá vàng mỹ ngọc mới nhất ngày hôm nay 24/05/2024

  MUA VÀOBÁN RA
98%5.400.0005.500.000
99995.500.000
5.600.000
N.Tr 985.450.000
5.550.000
V.Tr 75% 1.350.0001.550.000
61%3.200.000
3.400.000