Giá vàng PNJ

Bảng giá vàng PNJ mới nhất ngày hôm nay 24/05/2024

Loại Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999,9
85,100,000
87,400,000
Nhẫn Trơn PNJ 999,9
73,300,000
75,000,000
Vàng Kim Bảo 999,9
73,300,000
75,000,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999,9
73,300,000
75,100,000
Vàng nữ trang 999,9
73,200,000
74,000,000
Vàng nữ trang 999
73,130,000
73,930,000
Vàng nữ trang 99
72,360,000
73,360,000
Vàng 750 (18K)
54,250,000
55,650,000
Vàng 585 (14K)
42,040,000
43,440,000
Vàng 416 (10K)
29,530,000
30,930,000
Vàng miếng PNJ (999,9)
73,300,000
75,100,000
Vàng 916 (22K)
67,380,000
67,880,000
Vàng 650 (15,6K)
46,850,000
48,250,000
Vàng 680 (16,3K)
49,070,000
50,470,000
Vàng 610 (14,6K)
43,890,000
45,290,000
Vàng 375 (9K)
26,500,000
27,900,000
Vàng 333 (8K)
23,170,000
24,570,000