Giá vàng sjc

Bảng giá vàng sjc mới nhất ngày hôm nay 24/05/2024

Loại Giá mua Giá bán
SJC 1L, 10L, 1KG
85,000,000
87,200,000
SJC 5c
85,000,000
87,220,000
SJC 2c, 1C, 5 phân
85,000,000
87,230,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
73,350,000
75,050,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ
73,350,000
75,150,000
Nữ Trang 99,99%
73,250,000
74,250,000
Nữ Trang 99%
71,515,000
73,515,000
Nữ Trang 68%
48,145,000
50,645,000
Nữ Trang 41,7%
28,615,000
31,115,000